Wat geloven wij

Wij geloven in een drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat God, de Vader, almachtig is en dat Hij de schepper is van de hemel, de aarde en alle leven op aarde.

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij naar deze wereld gekomen is om de schuld voor onze zonden van ons over te nemen en daarvoor te lijden en te sterven aan het kruis. Wij geloven ook dat Jezus weer is opgestaan en dat God daarmee heeft laten zien dat Jezus’ verzoenende werk op aarde volbracht was. Wij geloven dat de Heilige Geest ons in dit leven wil helpen om Jezus, de Zoon, te leren kennen als onze redder en ons wil helpen om te leven tot eer van God.