Contact

sciba@heerenveen.gkv.nl

Vergaderruimte reserveren alleen per mail
planning.fonteinkerk@hotmail.com

Contactpersoon kosterszaken
Alida Sierksma 06-24675527

Mediateam:
media@gkvheerenveen.nl

Contactpersoon schoonmaak:
Sietske van der Velde 06-12298644

Kerkelijk werker:
Tiemen Dijkema Sudergoweg 12 8651 CN IJlst
Telefoon: 06-46426670 email: tiemen.dijkema@gmail.com

Diaconie:
Rekening: NL77 RABO 0326 4714 72 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heerenveen

Rekeningnummer van de kerk: (voor bijdragen,giften enz.)
NL39 RABO 0330 7558 70 t.n.v. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heerenveen

Redactie Fonteinnieuws:
Kopij via: fonteinnieuws@hotmail.com
Baukje Hoekstra: contact 06-30266441 email: famhoekstra@xs4all.nl
Pieter van der Velde: contact 0513-621579 email: p.s.velde@hotmail.nl